De data is

VOOR IEDEREEN

Er berust

GEEN AUTEURSRECHT

of rechten van derden op

De data is

BEKOSTIGD UIT PLUBIEKE MIDDELEN

beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak

De data voldoet aan

OPEN STANDAARDEN

Wat is open data?

Stichting Open Data heeft als doel om complexe maar fundamentele informatie aan de samenleving toegankelijk te maken

door middel van het aanbieden van gratis online advies diensten die de burger ondersteunen in het maken van voor hem doorslaggevende beslissingen.

Dit alles opgebouwd vanuit een Open Data gedachte.


De data is openbaar;

Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;

De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;

De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);

Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

Project: Toegang tot juridische kennis voor iedereen?

Jaarlijks worden enorme aantallen civiele rechtszaken niet (goed) opgelost met als gevolg een kostenpost van miljoenen voor burger en staat. Een belangrijke oorzaak is de complexiteit van onze wet- en regelgeving en het feit dat zij via de traditionele weg (boeken) lastig te doorzoeken is. Het is daarom niet verrassend dat uit een onderzoek onder 10.000 burgers in Engeland bleek, dat bijna twee derde van de mensen niet weten wat hun rechten zijn bij een specifiek probleem en bijna 70% geen kennis heeft van hoe een eenvoudige juridische procedure eruit ziet. ‘De Virtuele Jurist’, een online juridische advies omgeving, wil regelgeving transparanter en toegankelijker maken. De Virtuele Jurist is een intelligente applicatie die burgers die met een bepaald juridisch probleem worden geconfronteerd helpt om hier effectiever mee om te gaan. De burger wordt via het systeem door de relevante juridische overwegingen geleid en helpt hen op basis daarvan snel de juiste conclusies te trekken. Hierdoor neemt naar verwachting zowel het juridisch inzicht als de kwaliteit van de rechtspraak toe in Nederland.

Het bestuur

Nico van den Boom

Nico van den Boom

bestuur

Nico studeerde rechten in Tilburg. Met zijn bedrijf Institute if Legal Sources, de uitgever van Juridisk, was hij de eerste die in Nederland wetgeving digitaal ‘breed’ op de markt gebracht heeft. Na zijn werk bij Elsevier heeft hij een eigen advocatenkantoor opgezet. Naast zijn werk als advocaat, is Nico zich vanaf 2002 wederom gaan toeleggen op het toegankelijk maken en verspreiden van professionele juridische kennis. Via Wise Products heeft hij diverse juridische tools ontwikkeld en is hij uitgever van het juridisch vakblad Wise. Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van het kwaliteitsnetwerk voor advocaten Advocabo.

Rutger Schouten

Rutger Schouten

bestuur

Rutger studeerde rechten in Utrecht. Tevens studeerde hij aan Harvard University in de Verenigde Staten. Vanaf 1999 is hij mede eigenaar van Schouten - Advocaten, binnen welk kantoor hij zich voornamelijk op het ondernemingsrecht richt en ondernemingen adviseert. In de aanvang van zijn carrière in de advocatuur is Rutger vice-voorzitter geweest van de Jonge Balie van Advocaten te Utrecht. De afgelopen jaren heeft hij zich grondig verdiept in de veranderende rol van de advocatuur in een wereld die steeds verder verjuridiseert.

Tai-Chow Andrae

Tai-Chow Andrae

bestuur

Tai-Chow studeerde aan het Koninklijk Instituut Marine (KIM). Na zijn werk bij KLM en diverse reclame bureau’s is hij samen met zijn zakenpartner het internetbureau S5 gestart in 2006. Daarnaast is hij betrokken als adviseur bij diverse start ups. Tai-Chow is naast zijn eigen werk bij S5 betrokken bij maatschappelijke activiteiten als Lid van Raad van Toezicht bij VVV Alkmaar en stiching Bierkade, praktijkopleider en assessor voor de sectoren ICT en MARCOM.

Joan Ronner

Joan Ronner

bestuur

Joan studeerde Bedrijfskunde en Filosofie in Rotterdam. Aansluitend adviseerde hij vanuit diverse rollen ondernemingen op het gebied van strategie en business model innovatie. In 2009 richtte hij Innovatie Consultancy HOOPOEH op en schreef in 2011 een boekje over Ecosysteem Gedreven Innovatie. Op basis hiervan is in 2012 HOOPOEH Technologies gestart met de ontwikkeling van platform technologie, welke momenteel in binnen en buitenland wordt toegepast.

Raad van advies

D. Baptiste

1990 – 2012: Ministerie van Justitie
Werkzaam in verschillende functies, onder andere als Directeur Informatievoorziening Overheidspersoneel, Directeur Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) bij DGV, Projectleider / Adviseur Veiligheid, Innovatie en Technologie, Interim-Hoofd DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

J.G.A. Linssen

Voormalig docent aan de KUB te Tilburg, advocaat te Tilburg, auteur meerdere boeken, ex arbiter, voormalig wetgevingsadviseur voor Tsjechië.

P. Habers

Senior jurist Juridisch Loket te Den Haag sinds circa 25 jaar.

Partners

schouten-advocaten-logo2

logo-Joanzw

logo

s5logo2

advocabo-logo

boom-logo

contact

Stichting Open Data

Keesomstraat 8E
1821 BS Alkmaar NH
088 0122 900
info@stichtingopendata.nl

© Copyright - Stichting open data - Data voor iedereen